Karis Marthaförening

HANDARBETSGRUPP

27.10.2019 kl. 18:58
Vi träffas på nytt den 7 november kl 15.

Handarbetsgruppen som startade i oktober var lyckad!

Vi träffas igen, denhär gången hos Regina

Tid 7 november kl 15 hos Regina,Skräddarsvägen 13.

Ta med ljusstumpar, vi försöker laga tändbitar!

Även ideer för något annat vi kan göra till julförsäljningen är välkommet!

Gruppens sammansättning är "rörlig", så kom med o ha trevligt!

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 

Maria Tiainen
Ordförande
mippe.tiainengmail.com
Telefonnummer
Ingrid Hollmerus-Nilsson
Viceordförande
inkahollmerusnilssongmail.com
Anne-Maj Westerlund
Sekreterare
majwestgmail.com