Karis svenska Marthaförening

VI ANNULERAR PROGRAM

12.03.2020 kl. 20:07
VI VILL SKYDDA VARANN

BÄSTA MARTHOR

I de tidigare artiklarna planerade vi Infotillfälle om hur sortera plast och så hade vi en Marthalunch planerad.

I dag har föreningens  styrelse beslutat att dessa båda programpunkter annuleras, vi tar dem då smittosituationen i landet är lugnare.

Nu är det viktigaste att följa med myndigheternas direktiv, sköta handhygienen och hållas hemma om sjukdomssymptom förekommer.

Vi annonserar i EU-bladet, Västra Nyland, på denhär sidan o på Facebook-sidan om följande aktivitet.

Ta hand om Er!

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 

Maria Tiainen
Ordförande
mippe.tiainengmail.com
 

Tea Leppänen
1. viceordförande

tealepp@gmail.com

 

Anne Lindgren

2. viceordförande

anne_lindgren@hotmail.com

Anne-Maj Westerlund
Sekreterare
majwestgmail.com