Karis svenska Marthaförening

BÄSTA MARTHAVÄNNER

30.08.2020 kl. 20:09
Hösten är följande årstid....

BÄSTA MARTHAVÄNNER

Månaderna går,men corona består.Situationen är minst sagt speciell.

Föreningens styrelse har haft möte; det centrala temat var förstås föreningens verksamhet.Mycket enhälligt kunde vi besluta att de traditionella träffarna i Gardberg Center inte kan hållas tills vidare.Vi kan inte garantera avståndet mellan deltagarna i det utrymmet just nu! 

Det vi nu skall försöka oss på är en "Uteträff".Alltså, vi samlas den 9 sept kl 13 vid Antkärr.Vi går ut på promenad.Du kan ta stavar om Du vill.Och, förstås kläder enligt väder; kanske något att dricka.

På kommande är också ett medlemsbrev!Med Martha-hälsningar  Anne-Maj W sekr

 

 

 

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 

Maria Tiainen
Ordförande
mippe.tiainengmail.com
 

Tea Leppänen
1. viceordförande

tealepp@gmail.com

 

Anne Lindgren

2. viceordförande

anne_lindgren@hotmail.com

Anne-Maj Westerlund
Sekreterare
majwestgmail.com