Karis svenska Marthaförening

STADGEENLIGT ÅRSMÖTE 25 FEB

03.02.2021 kl. 21:42
VI MÖTS PÅ TVÅ SÄTT
OBS! Obligatorisk anmälan pga Covid-19

KARIS SVENSKA MARTHAFÖRENING RF

 

Stadgeenligt årsmöte to 25.2.2021 kl 18

Servicehuset, Felix Fromsgata 6, Karis

Stadgeenliga ärenden.

Enl gällande Covid-19 rekommendationer

anbefalls distansdeltagande via Teams

Obligatorisk anmälan senast 23.2:
Karissv.Mf@gmail.com eller 0407037795

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MAJ-LIS AALTO
smaj-lis@hotmail.com

Tea Leppänen

1.Viceordförande

tealepp@gmail.com

Anne Lindgren

2. viceordförande

anne_lindgren@hotmail.com

 

 

 

 


 

Anne-Maj Westerlund
Sekreterare
majwestgmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

 

SANNÄS MARTHAKRETS