Karis svenska Marthaförening

STADGEENLIGT ÅRSMÖTE 25 FEB

03.02.2021 kl. 21:42
VI MÖTS PÅ TVÅ SÄTT
OBS! Obligatorisk anmälan pga Covid-19

KARIS SVENSKA MARTHAFÖRENING RF

 

Stadgeenligt årsmöte to 25.2.2021 kl 18

Servicehuset, Felix Fromsgata 6, Karis

Stadgeenliga ärenden.

Enl gällande Covid-19 rekommendationer

anbefalls distansdeltagande via Teams

Obligatorisk anmälan senast 23.2:
Karissv.Mf@gmail.com eller 0407037795

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MARIA TIAINEN

mippe.tiainen@gmail.com

 

1.Viceordförande

ANNE-MAJ WESTERLUND

majwest@gmail.com

2. viceordförande

MAJ-LIS AALTO

smaj-lis@hotmail.com

 

 

 

 


 

SEKRETERARE

ETEL "ETTE" BERGLUND

ette.berglund@hotmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

MARGARETA GUSTAFSSON