Karis svenska Marthaförening

BÄSTA MARTHAVÄNNER

14.10.2021 kl. 19:18
VÄSTRA NYLANDS MARTHADISTRIKTS HÖSTMÖTE 13 NOV PÅ BRANKIS

Bästa föreningsmedlemmar!

Vi står värd för Marthadistriktets höstmöte den 13 nov.

Mötet inleds kl 13.Förberedelserna börjar vi med vid 9-tiden på morgonen.Bästa Medlem, kom med o jobba.

VÄNLIGEN, anmäl om Ditt deltagande till ordförande eller sekreterare

Om Du undrar på något, kontakta likaså ordförande eller sekr!

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MAJ-LIS AALTO
smaj-lis@hotmail.com

Tea Leppänen

1.Viceordförande

tealepp@gmail.com

Anne Lindgren

2. viceordförande

anne_lindgren@hotmail.com

 

 

 

 


 

Anne-Maj Westerlund
Sekreterare
majwestgmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

 

SANNÄS MARTHAKRETS