Karis svenska Marthaförening

BÄSTA MARTHAVÄNNER

14.10.2021 kl. 19:18
VÄSTRA NYLANDS MARTHADISTRIKTS HÖSTMÖTE 13 NOV PÅ BRANKIS

Bästa föreningsmedlemmar!

Vi står värd för Marthadistriktets höstmöte den 13 nov.

Mötet inleds kl 13.Förberedelserna börjar vi med vid 9-tiden på morgonen.Bästa Medlem, kom med o jobba.

VÄNLIGEN, anmäl om Ditt deltagande till ordförande eller sekreterare

Om Du undrar på något, kontakta likaså ordförande eller sekr!

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MARIA TIAINEN

mippe.tiainen@gmail.com

 

1.Viceordförande

ANNE-MAJ WESTERLUND

majwest@gmail.com

2. viceordförande

MAJ-LIS AALTO

smaj-lis@hotmail.com

 

 

 

 


 

SEKRETERARE

ETEL "ETTE" BERGLUND

ette.berglund@hotmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

MARGARETA GUSTAFSSON