Karis svenska Marthaförening

BÄSTA MARTHAVÄNNER

14.10.2021 kl. 21:01
JULEN NÄRMAR SIG o
VI SMÖJER KRÅSET DEN 11 DECEMBER

Bästa föreningsmedlemmar;

inom vår förening finns traditionen att äta jullunch tillsammans.Så också iår! Nu skall ju även martyrerna komma med!

Lördagen den 11 december kl 13 njuter vi av julens läckerheter i Resaurang Åminne i Åminnefors.

Sista anmälningsdag blir den 2 dec.Anmäl om Ditt deltagande till Anne-Maj (sekr) per e-post.

majwest@gmail.com eller telefon 040 7037795.Då skall Du även informera om ev dieter.

Priset är 28 eller 24 €(beroende på deltagarantal)

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MARIA TIAINEN

mippe.tiainen@gmail.com

 

1.Viceordförande

ANNE-MAJ WESTERLUND

majwest@gmail.com

2. viceordförande

MAJ-LIS AALTO

smaj-lis@hotmail.com

 

 

 

 


 

SEKRETERARE

ETEL "ETTE" BERGLUND

ette.berglund@hotmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

MARGARETA GUSTAFSSON