Karis svenska Marthaförening

BÄSTA MARTHAVÄNNER

15.01.2022 kl. 10:34
Förhandsinfo om Årsmötet

Bästa vänner

Vi hade planerat stadgeenliga årsmötet till 8 februari.

Enligt beslut av styrelsen flyttas årsmötet till den 22 februari.

Mötet bör hållas inom februari.Får se hur smittoläget är, vid behov ordnas mötet så att Teams-deltagande är möjligt.

Följ annonsering!

Med hopp om sol,ljusoch hälsa!

Anne-Maj, sekr

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 

Maria Tiainen
Ordförande
mippe.tiainengmail.com
 

Anne Lindgren

1.Viceordförande

anne_lindgren@hotmail.co

Tea Leppänen

2. viceordförande

tealepp@gmail.com

 

 

 

 


 

Anne-Maj Westerlund
Sekreterare
majwestgmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

 

SANNÄS MARTHAKRETS