Karis svenska Marthaförening

STADGEENLIGT ÅRSMÖTE 22 FEB 2022

30.01.2022 kl. 19:20
Vi samlas!

Karis svenska Marthaförening rf:s stadgeenliga årsmöte hålls tisdagen den 22 februari kl 19:00.

Plats Gardberg Center, Nabogatan 20 Karis

Stadgeenliga ärenden samt Stadgeändring.

Om behov av distansdeltagande via Teams kontakta sekreteraren majwest@gmail.com senast 19 feb.

Kaffe kl 18                          Välkommen ö Styrelsen

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MARIA TIAINEN

mippe.tiainen@gmail.com

 

1.Viceordförande

ANNE-MAJ WESTERLUND

majwest@gmail.com

2. viceordförande

MAJ-LIS AALTO

smaj-lis@hotmail.com

 

 

 

 


 

SEKRETERARE

ETEL "ETTE" BERGLUND

ette.berglund@hotmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

MARGARETA GUSTAFSSON