Karis svenska Marthaförening

BÄSTA MARTHAVÄNNER

01.03.2022 kl. 21:30
FÖRENINGSAKTUELLT

Föreningen har hållit sitt stadgeenliga årsmöte den 22 feb.

Mötets första halva  redogjorde för år 2021.Kan noteras att vi till trots för nedstängning och restriktioner hann med en hel del.Då vi tittat bakåt , såväl på ord som siffror , tog vi oss an dethär årets verksamhet.

Vi planerar att träffas i Gardberg Center tre gånger under våren.Första gången  8 mars.Då får vi besök av Kerstin Karlberg, hon berättar om sin nyskrivna bok "Gården".Vi börjar med kaffe o info kl 18.Sedan ger vi ordet åt Kerstin kl 19!

Följande gång lär vi oss tova med Lena Malmberg.Det blir 12 april kl 18.Lite kaffe kl 17:30.

Anmäl om ditt deltagande till sekr(kvällar)

Terminsavslutning blir det den 10 maj kl 18.Då samlas vi i Gardberg Center.Inget speciellt program.Vi umgås och har trevligt!!

.....................

Föreningen har fortfarande samma ansvarspersoner som Du ser här till höger i fönstret.!!Hör av Dig!!

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 

Maria Tiainen
Ordförande
mippe.tiainengmail.com
 

Anne Lindgren

1.Viceordförande

anne_lindgren@hotmail.co

Tea Leppänen

2. viceordförande

tealepp@gmail.com

 

 

 

 


 

Anne-Maj Westerlund
Sekreterare
majwestgmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

 

SANNÄS MARTHAKRETS