Karis svenska Marthaförening

BÄSTA MARTHAVÄNNER

11.01.2023 kl. 19:59
Terminen har inletts!

Hej alla marethor och alla Marthaintresserade!

Igår, 10 jan drog vi igång.Vi samlades i Gardberg center.

Glädjande, vi var 18 personer; och av dessa var  två damer nya.De kom och kände sig för, hoppas vi får dem som medlemmar!

Vad här näst?

Jo, on 18 jan kl 17 kan vi går till Karis Högstadium-Gymnasiums matsal.Där får vi kunskap i budgetbehandling, redovisning .Allt detdär som kassörerna gör!Anmäl till Inga Mannström.

Den 26 jan drar Gåing-gruppen igång.Vi samlas kl 13 vid Antkärrgården.Bra på fötterna och några € i fickan.Kan behövas till kaffetår..

Handarbetsgruppen samlas 2 feb kl 14 i Föreningshuset Agora,Centralgatan 59.Vi skall planera1Kom med o disskutera.Alla förslag välkomna.

Den 7 feb skall vi gå på Tryckeriteatern.Föreställningen "Är det hett här?" ger antagligen några av oss igenkänningsvibbar!!!Anmäl genast idag till ordförande om Du vill komma med!

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 

Maria Tiainen
Ordförande
mippe.tiainengmail.com
 

Anne Lindgren

1.Viceordförande

anne_lindgren@hotmail.co

Tea Leppänen

2. viceordförande

tealepp@gmail.com

 

 

 

 


 

Anne-Maj Westerlund
Sekreterare
majwestgmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

 

SANNÄS MARTHAKRETS