Karis svenska Marthaförening

BÄSTA MARTHAVÄNNER

15.01.2023 kl. 20:24
FÖRFATTARBESÖK 14 FEB
I GARDBERG CENTER

TISDAGEN 14 FEBRUARI KL 19 ,GENAST EFTER STADGEENLIGA ÅRSMÖTET FÅR VI BESÖK AV ANN-MARIE LINDQVIST.

HON HAR NYLIGEN GETT UT BOKEN "DÖNSBY.BONDESAMHÄLLET MÖTER NUTID."

KAFFESERVERING. VÄLKOMMEN MED

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MARIA TIAINEN

mippe.tiainen@gmail.com

 

1.Viceordförande

ANNE-MAJ WESTERLUND

majwest@gmail.com

2. viceordförande

MAJ-LIS AALTO

smaj-lis@hotmail.com

 

 

 

 


 

SEKRETERARE

ETEL "ETTE" BERGLUND

ette.berglund@hotmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

MARGARETA GUSTAFSSON