Karis svenska Marthaförening

BÄSTA MARTHAVÄNNER

12.03.2023 kl. 17:32
MARTHAS BOKKLUBB
23 MARS

BÄSTA MARTHOR

Martha bokklubben träffas nästa gång 23.3 kl.18 i 

Agoras utrymmen,Centralgatan 59.

Teamat är Merete Mazzarella.

Anmälan om deltagande senast den 21.3 till värdinnorna Maj Granroth (0503213946) eller Gunilla Lindblad (0503057610).

Ta egen mugg med.                 Välkommen

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MARIA TIAINEN

mippe.tiainen@gmail.com

 

1.Viceordförande

ANNE-MAJ WESTERLUND

majwest@gmail.com

2. viceordförande

MAJ-LIS AALTO

smaj-lis@hotmail.com

 

 

 

 


 

SEKRETERARE

ETEL "ETTE" BERGLUND

ette.berglund@hotmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

MARGARETA GUSTAFSSON