Karis svenska Marthaförening

BÄSTA MARTHAVÄNNER

24.03.2023 kl. 20:57
MÅNADSSAMLING I GARDBERG CENTER

BÄSTA MARTHOR

TISDAGEN 11 APRIL SAMLAS VI I GARDBERG CENTER.KL 18 BLIR DET SERVERING O INFO OM AKTUELLT.

KL 19 FÅR VI BESÖK AV HISTORIKER 

         KIM BJÖRKLUND

.HAN HAR LOVAT TALA OM BILLNÄS SETT UR HISTORIKERNS PERSPEKTIV

INTRESSERAD-KOM MED-VÄLKOMMEN

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MARIA TIAINEN

mippe.tiainen@gmail.com

 

1.Viceordförande

ANNE-MAJ WESTERLUND

majwest@gmail.com

2. viceordförande

MAJ-LIS AALTO

smaj-lis@hotmail.com

 

 

 

 


 

SEKRETERARE

ETEL "ETTE" BERGLUND

ette.berglund@hotmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

MARGARETA GUSTAFSSON