Karis svenska Marthaförening

BÄSTA FÖRENINGSMEDLEMMAR

07.05.2023 kl. 18:50
KOM MED O NJUT TILL GULLÖ

Marthor o alla intresserade av promenad i friska luften.

Ti 16 maj besöker vi Gullö gård.

Start kl 12:30 från ABC Karis, vi samåker.

Ingen förhandsanmälan!

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MARIA TIAINEN

mippe.tiainen@gmail.com

 

1.Viceordförande

ANNE-MAJ WESTERLUND

majwest@gmail.com

2. viceordförande

MAJ-LIS AALTO

smaj-lis@hotmail.com

 

 

 

 


 

SEKRETERARE

ETEL "ETTE" BERGLUND

ette.berglund@hotmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

MARGARETA GUSTAFSSON