Karis svenska Marthaförening

BÄSTA FÖRENINGSMEDLEMMAR

13.08.2023 kl. 21:12
HÖSTTERMINEN 2023

Hösten är på kommande, skogarna fulla av bär o svamp.Så härligt!

Våra Martha-aktiviteter tar småningom vid.

On 30 aug kl 12:30 samling vid ABC/Karis.Vi samåker till Frontmuseet i Lappvik.Där finns en trevlig skogsstig vi promenerar längs.Om Du inte vill komma med på promenaden finns mycket att se inomhus+ett café.

Följande dag, to 31 aug ska vi söka oss till Ramsholmen i Ekenäs.Där firas Östersjödagen.Mycket trevligt program.Kom dit redan vid 16-tiden så hinner Du bekanta Dig med allt och alla!Programmet börjar kl 17.

Lö 2 sept samåker vi till Täkter i Ingå.Där ordnas en utställning om" Mauno Kouvisto i Täkter".För dethär tillfället skall Du anmäla till sekr senast 28 aug.Tel 0407037795/kvällar.Vi samlas inför avfärd vid Trafikcenter i Karis.Planeras avfärd ca kl 15.

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MARIA TIAINEN

mippe.tiainen@gmail.com

 

1.Viceordförande

ANNE-MAJ WESTERLUND

majwest@gmail.com

2. viceordförande

MAJ-LIS AALTO

smaj-lis@hotmail.com

 

 

 

 


 

SEKRETERARE

ETEL "ETTE" BERGLUND

ette.berglund@hotmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

MARGARETA GUSTAFSSON