Karis svenska Marthaförening

BÄSTA MARTHAVÄNNER

18.09.2023 kl. 19:00
Hösten har inletts;ut på promenad 20 sept

Hej

Den 12 sep inledde vi hösten med födelsedagskalas.Tack, det var fint!Många var med!

Följande programpunkt är on 20 sept.Då träffas vi kl 12:30 vid ABC i Karis.Vi samåker till Malmbacka i Sappertuna.Där promenerar vi o blir även guidade.

Kaffe tar Eivor med o Anne-Maj tar bulla.

Kom med ut i friska luften; stadigt på fötterna, kläder enligt väder!

 

 

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MARIA TIAINEN

mippe.tiainen@gmail.com

 

1.Viceordförande

ANNE-MAJ WESTERLUND

majwest@gmail.com

2. viceordförande

MAJ-LIS AALTO

smaj-lis@hotmail.com

 

 

 

 


 

SEKRETERARE

ETEL "ETTE" BERGLUND

ette.berglund@hotmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

MARGARETA GUSTAFSSON