Karis svenska Marthaförening

BÄSTA MARTHAVÄNNER

18.09.2023 kl. 19:05
BOKKLUBBEN SAMLAS 28 SEPT

ALLA BOKINTRESSERADE!

TO 28 sept kl 18-20 samlas bokvännerna-läsarna i Agora på Centralgatan i Karis.

Läxa: Lumpänglar eller Bomullsängeln.

Förhandsanmäln till Inka/ WhatsApp

Egen mugg med!

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MARIA TIAINEN

mippe.tiainen@gmail.com

 

1.Viceordförande

ANNE-MAJ WESTERLUND

majwest@gmail.com

2. viceordförande

MAJ-LIS AALTO

smaj-lis@hotmail.com

 

 

 

 


 

SEKRETERARE

ETEL "ETTE" BERGLUND

ette.berglund@hotmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

MARGARETA GUSTAFSSON