Karis svenska Marthaförening

BÄSTA MARTHAVÄNNER

18.09.2023 kl. 19:08
FERMENTERING 10 OKT

Bästa Vänner

Oktober månads möte den 10 i Gardberg Center

Vi skall laga SURKÅL under ledning av Chia Näsman från Raseborgs fermenteri- vi startar kl 18:30

Intresserade bör anmäla sig till Anne-Maj senast 5 okt.Då får ni info om kvällen- vad du skall ta med och priset!

Ring 0407037795

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MARIA TIAINEN

mippe.tiainen@gmail.com

 

1.Viceordförande

ANNE-MAJ WESTERLUND

majwest@gmail.com

2. viceordförande

MAJ-LIS AALTO

smaj-lis@hotmail.com

 

 

 

 


 

SEKRETERARE

ETEL "ETTE" BERGLUND

ette.berglund@hotmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

MARGARETA GUSTAFSSON