Karis svenska Marthaförening

BÄSTA MARTHAVÄNNER

15.10.2023 kl. 19:47
Oktober-november Program

Marthor, det är mycket på gång under hösten!

On 18 okt kl 13 samlas alla Promenad- frisk lufts vänner vid Chokladfabriken i Billnäs.Vi vandrar en stund i friska höstluften.Sköönt

Den 26 oktober samlas Bokklubben i Agora kl 18-20.Läs något av Jojo Moyes; anmäl om deltagande till Inka.

Den 7 nov kl 13 samlas Handarbetsklubben hos Inger på Espingsgatan 14.

Den 11 nov kl 13 ordnas Marthadistriktets höstjippo i Svartå.Mera om innehållet i Distriktets annonsering.Anmäl till Anne-Maj W om Ditt deltagande senast 30.10

Den 14 nov samlas vi i Gardberg Center.Som vanligt kaffe med dopp kl 18.Samtidigt info om aktuella saker.Denhär gången får vi prova Martha-västar och t-skjortor.Efter dethär fortsätter Fil.kand Eira Aalto.Hon talar under rubriken "Mannerheims garderob"

Bästa vänner, kom med!

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MARIA TIAINEN

mippe.tiainen@gmail.com

 

1.Viceordförande

ANNE-MAJ WESTERLUND

majwest@gmail.com

2. viceordförande

MAJ-LIS AALTO

smaj-lis@hotmail.com

 

 

 

 


 

SEKRETERARE

ETEL "ETTE" BERGLUND

ette.berglund@hotmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

MARGARETA GUSTAFSSON