Karis svenska Marthaförening

BÄSTA MARTHAVÄNNER

05.01.2024 kl. 20:13
NYTT ÅR2024
Vi tar i med nya krafter

Bästa marthor och alla Ni som är intresserade av vår verksamhet.

Ti den 9 jan kl 18 samlas vi i Servicehusets cafe-restaurang.

Vi börjar med kaffe, diskussion och info om aktuellt.

Kl 19 kommer Kerstin Karlberg.Hon skall berätta om sin nyutkomna bok "Vad korpen ser".

Hjärtligt välkommen med!

 

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MARIA TIAINEN

mippe.tiainen@gmail.com

 

1.Viceordförande

ANNE-MAJ WESTERLUND

majwest@gmail.com

2. viceordförande

MAJ-LIS AALTO

smaj-lis@hotmail.com

 

 

 

 


 

SEKRETERARE

ETEL "ETTE" BERGLUND

ette.berglund@hotmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

MARGARETA GUSTAFSSON