Karis svenska Marthaförening

BÄSTA MARTHAVÄNNER

21.01.2024 kl. 18:55
ÅRSMÖTE TI 13 FEB KL 18;30

KARIS SVENSKA MARTHAFÖRENING RF

STADGEENLIGT ÅRSMÖTE TI 13 FEB KL 18:30 I

SERVICEHUSETS CAFE.

FELIX FROMS GATA 6 KARIS

STADGEENLIGA ÄRENDEN

                                                STYRELSEN

Servering kl 18!

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MARIA TIAINEN

mippe.tiainen@gmail.com

 

1.Viceordförande

ANNE-MAJ WESTERLUND

majwest@gmail.com

2. viceordförande

MAJ-LIS AALTO

smaj-lis@hotmail.com

 

 

 

 


 

SEKRETERARE

ETEL "ETTE" BERGLUND

ette.berglund@hotmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

MARGARETA GUSTAFSSON