Karis svenska Marthaförening

BÄSTA MARTHAVÄNNER

18.02.2024 kl. 18:24
NYTT INOM KARIS SV MARTHAFÖRENING

Martor;vi har stökat undan det stadgeenliga årsmötet.

Vi välkomnar en "gammal bekant" MARIA TIAINEN.Hon är vår ordförande igen.Välkommen tillbaka.

Även "gamla sekreteraren" har stigit år sidan.

Etel "Ette" Berglund har tagit över sekreterarposten.Välkommen!

Jättebra med nya krafter-det betyder också nya ideér.

Under våren fortsätter vi med program andra tisdagen i månaden.Platsen är ju Servicehusets cafe.

Ti 12mars  kl 18 börjar vi med kaffe och info om aktuellt.Kl 18:30 får vi besök av minneshandledare Petra Karjalainen.Hennes rubrik är" Hur ta hand om minnet".

Ti 9 april får vi veta hur vi skall sortera klädavfall.Maarit Kinnunen från Emmaus besöker oss.

 

Anne-Maj Westerlund
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MARIA TIAINEN

mippe.tiainen@gmail.com

 

1.Viceordförande

ANNE-MAJ WESTERLUND

majwest@gmail.com

2. viceordförande

MAJ-LIS AALTO

smaj-lis@hotmail.com

 

 

 

 


 

SEKRETERARE

ETEL "ETTE" BERGLUND

ette.berglund@hotmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

MARGARETA GUSTAFSSON