Karis Marthaförening

Välkommen till Karis svenska Marthaförening

Karis Marthaföreningen grundades år 1909 och har idag 47 medlemmar. Föreningens ordförande är Maria Tiainen.

Medlemmarna är anslutna direkt i föreningen eller i någondera av de två kretsarna, Grundsjö Marthakrets och Sannäs Marthakrets. Således är Karis svenska Marthaförening en landsbygdsförening. Kretsarna verkar självständigt med möten i medlemmarnas hem. Regelbundet, en gång per månad, träffas kretsarna och de medlemmar som är direkt anslutna till föreningen. Vi samlas då i Gardberg center och har avtalat program. Det egentliga programmet börjar i regel kl 19. Lönar sig att komma redan kl 18- då har vi allmän medlemsinfo; berättar om sådant som är på gångs! Om detta annonseras i tidningen Västra Nyland under rubriken "Anslagstavlan". Dessutom finns annons i tidningen EU under rubriken "tapahtumat."Även FB , Karis svenska Marthaföring ger info om aktuella händelser.

Aktuellt

TI 12 MARS 2019

Tisdagen 12 mars kl 17:30 tillreder vi hudvårdsprodukter
17.02.2019 kl. 21:37

HÅLLBAR UTVECKLING FÖR EN BÄTTRE VÄRLD, EN VARDAG I TAGET"

Faktakväll för alla intresserade
15.02.2019 kl. 20:16

"VÄRLDENS STÖRSTA MARTHAKVÄLL"

MARTHORNA I KARIS FIRAR TILLSAMMANS
19.01.2019 kl. 19:09

ÅRSMÖTE 2019

12 FEB 2019
17.01.2019 kl. 17:39
Kontaktuppgifter

Kontakt

 

Maria Tiainen
Ordförande
mippe.tiainengmail.com
Telefonnummer
Ingrid Hollmerus-Nilsson
Viceordförande
inkahollmerusnilssongmail.com
Anne-Maj Westerlund
Sekreterare
majwestgmail.com