Karis svenska Marthaförening

Välkommen till Karis svenska Marthaförening

Karis Marthaföreningen grundades år 1909 och har idag 54 medlemmar. Föreningens ordförande är MARIA TIAINEN

Medlemmarna finns anslutna såväl enbart inom föreningen eller dessutom hörande till Grundsjö marthakrets. Kretsen verkar enligt eget uppgjort program. Regelbundet, en gång per månad, ordnar föreningen samling, andra tisdagen i månaden. Från och med år 2024 samlas föreningen i Servichusets cafe-restaurang. Det egentliga programmet börjar i regel kl 18:30. Lönar sig att komma redan kl 18- då har vi allmän medlemsinfo; berättar om sådant som är på gångs!  Vi annonserar  i tidningen EU under rubriken "Tapahtumat."Även FaceBook och Karis svenska Marthaförenings hemsida ger info om aktuella händelser. Följ annonseringen!

Välkommen med

Aktuellt

BÄSTA FÖRENINGSMEDLEMMAR

SMÅTT O GOTT PÅ GÅNGS
25.02.2024 kl. 21:32

BÄSTA MARTHAVÄNNER

NYTT INOM KARIS SV MARTHAFÖRENING
18.02.2024 kl. 18:24

BÄSTA MARTHAVÄNNER

ÅRSMÖTE TI 13 FEB KL 18;30
21.01.2024 kl. 18:55

BÄSTA MARTHAVÄNNER

NYTT ÅR2024 Vi tar i med nya krafter
05.01.2024 kl. 20:13
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MARIA TIAINEN

mippe.tiainen@gmail.com

 

1.Viceordförande

ANNE-MAJ WESTERLUND

majwest@gmail.com

2. viceordförande

MAJ-LIS AALTO

smaj-lis@hotmail.com

 

 

 

 


 

SEKRETERARE

ETEL "ETTE" BERGLUND

ette.berglund@hotmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

MARGARETA GUSTAFSSON