Karis svenska Marthaförening

Välkommen till Karis svenska Marthaförening

Karis Marthaföreningen grundades år 1909 och har idag 51 medlemmar. Föreningens ordförande är Maria Tiainen.

Medlemmarna är anslutna direkt i föreningen eller i någondera av de två kretsarna, Grundsjö Marthakrets och Sannäs Marthakrets. Således är Karis svenska Marthaförening en landsbygdsförening. Kretsarna verkar självständigt med möten i medlemmarnas hem. Regelbundet, en gång per månad, träffas kretsarna och de medlemmar som är direkt anslutna till föreningen. Vi samlas då i Gardberg center och har avtalat program. Det egentliga programmet börjar i regel kl 19. Lönar sig att komma redan kl 18- då har vi allmän medlemsinfo; berättar om sådant som är på gångs!  Vi annonserar  i tidningen EU under rubriken "tapahtumat."Även FB , Karis svenska Marthaföring ger info om aktuella händelser.

Aktuellt

ATT SORTERA PLAST RÄTT

18 MARS KL 18
05.03.2020 kl. 19:26

HÅLLBAR KLÄDKONSUMTION med ELENA HORTTANA

GARDBERG CENTER 10 MARS KL 18
14.02.2020 kl. 20:39

HANDARBETSGRUPP

VI SAMLAS 26 FEB KL 16
13.02.2020 kl. 20:17

FÖRENINGSNYTT

ÅRSMÖTET HÖLLS 11 FEB
13.02.2020 kl. 20:10
Kontaktuppgifter

Kontakt

 

Maria Tiainen
Ordförande
mippe.tiainengmail.com
 

Anne Lindgren

1.Viceordförande

anne_lindgren@hotmail.co

Tea Leppänen

2. viceordförande

tealepp@gmail.com

 

 

 

 

Anne-Maj Westerlund
Sekreterare
majwestgmail.com