Karis svenska Marthaförening

Välkommen till Karis svenska Marthaförening

Karis Marthaföreningen grundades år 1909 och har idag 53 medlemmar.Föreningens ordförande är

                         MAJ-LIS AALTO.

Medlemmarna är anslutna direkt i föreningen eller i någondera av de två kretsarna, Grundsjö Marthakrets och Sannäs Marthakrets. Således är Karis svenska Marthaförening en landsbygdsförening. Kretsarna verkar självständigt med möten i medlemmarnas hem. Regelbundet, en gång per månad, träffas kretsarna och de medlemmar som är direkt anslutna till föreningen. Vi samlas då i Gardberg center och har avtalat program. Det egentliga programmet börjar i regel kl 19. Lönar sig att komma redan kl 18- då har vi allmän medlemsinfo; berättar om sådant som är på gångs!  Vi annonserar  i tidningen EU under rubriken "tapahtumat."Även FaceBook , Karis svenska Marthaförenings hemsida ger info om aktuella händelser.

Aktuellt

BÄSTA MARTHAVÄNNER

Vi försöker samlas utomhus
23.10.2020 kl. 19:21

BÄSTA MARTHAVÄNNER

Vi samlas utomhus
12.10.2020 kl. 10:40

BÄSTA MARTHAVÄNNER

"Utomhusmarthor"
29.09.2020 kl. 11:32

BÄSTA MARTHAVÄNNER

Vi samlas utomhus
15.09.2020 kl. 12:16
Kontaktuppgifter

Kontakt

 


Ordförande

MAJ-LIS AALTO
smaj-lis@hotmail.com

Tea Leppänen

1.Viceordförande

tealepp@gmail.com

Anne Lindgren

2. viceordförande

anne_lindgren@hotmail.com

 

 

 

 


 

Anne-Maj Westerlund
Sekreterare
majwestgmail.com

REGISTERANSVARIG

Anne-Maj Westerlund

 

 

 

 

GRUNDSJÖ MARTHAKRETS

 

SANNÄS MARTHAKRETS